13 czerwca, 2024

Faktoring a rosnące potrzeby finansowania w sektorze B2B

0

Rosnące potrzeby finansowania w sektorze biznesowym prowadzą do wyszukiwania różnych rodzajów usług. Jedną z często wykorzystywanych rozwiązań jest faktoring, który zapobiega utracie płynności, pozwala na natychmiastowe uzyskanie środków czy też zaoszczędzenie czasu, który można przeznaczyć na nowe projekty.

Co to takiego faktoring?

Faktoringiem nazywa się usługę najczęściej krótkoterminową, która polega na finansowaniu przez firmę specjalizującą się, nieuregulowanych faktur od kontrahenta. Jest dobrym rozwiązaniem w szczególności dla przedsiębiorstw chcących poprawić swoją płynność lub tych oczekujących spłaty należności szybciej niż przewiduje termin. Faktor, po zakupie faktur, wypłaca przedsiębiorstwu pewien odsetek (zazwyczaj od 70% do 90%) wartości faktur w formie zaliczki, natomiast resztę kwoty odlicza jako opłatę za swoje usługi. Kiedy klient przedsiębiorstwa ureguluje fakturę, faktor przekazuje resztę należności przedsiębiorstwu, odjąwszy swoją prowizję i ewentualne odsetki. Więcej o faktoringu przeczytać można na stronie -> https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Czy faktoring odpowiada na rosnące potrzeby finansowania w sektorze B2B?

Faktoring jest jednym z instrumentów finansowych, które skutecznie odpowiadają na rosnące potrzeby finansowania w sektorze B2B (Business-to-Business). Może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm ze względu na:

  1. Poprawę płynności finansowej. W sektorze B2B firmy często muszą czekać na uregulowanie faktur przez swoich klientów, co może powodować problemy z płynnością finansową. Faktoring umożliwia przedsiębiorstwom szybkie uzyskanie gotówki poprzez sprzedaż nieuregulowanych faktur, co może skutecznie poprawić płynność finansową.
  2. Skrócenie cyklu rozliczeniowego. Faktoring skraca cykl rozliczeniowy, co może być szczególnie korzystne dla firm, które mają długie okresy płatności od klientów. Szybkie uzyskanie zaliczki na fakturę pozwala przedsiębiorstwom uniknąć oczekiwania na pełną płatność.
  3. Unikanie ryzyka niewypłacalności. W ramach faktoringu bezregresyjnego faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności klientów. To zabezpieczenie może być istotne, zwłaszcza gdy klient ma historię nieterminowych płatności.
  4. Wsparcie przy ekspansji. Faktoring może dostarczyć dodatkowych środków finansowych, co może być istotne w przypadku planów rozwoju, ekspansji biznesu lub obsługi większej liczby klientów.
  5. Analiza kredytowa klientów. Firmy faktoringowe często przeprowadzają analizę kredytową klientów, co pozwala przedsiębiorstwom na dostęp do informacji dotyczących zdolności płatniczej klientów.

Jakie są mity o faktoringu?

Pierwszym mitem, który często można przeczytać lub usłyszeć o faktoringu to przeznaczenie jedynie dla firm  z problemami finansowymi, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż z usług korzystać może praktycznie każde przedsiębiorstwo niezależnie od tego, jak wygląda jego płynność. Drugi popularny mit głosi, iż koszty faktoringu są bardzo wysokie. Nie jest to prawdą, ponieważ większość firm zajmujących się daną usługą oferuje niskie stawki dostępne praktycznie dla każdego. Innym mitem jest określenie faktoringu jako formy kredytu, niezgodnie z przeznaczeniem, a także często powtarzaną plotką bywa sugerowanie faktoringu jako rozwiązania na zawsze (firmy mogą korzystać z faktoringu w określonym czasie np. krótkim, dłuższym, jednorazowo, lub okolicznościach).

Newtrader.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.