niedziela, 03.03.2024

Czym są akcje firmy

Chyba każda osoba, która chciała by zainwestować swoje pieniądze, zastanawiała się czy warto je ulokować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Można na nich kupić i sprzedać wiele różnego rodzaju aktywów, a na różnicy pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży mamy szansę na zysk. Oczywiście możemy też stracić, gdy nasze pieniądze zainwestujemy w niewłaściwy sposób. Jak już mówiliśmy na Giełdzie można handlować wieloma instrumentami, jednakże najpopularniejszy jest handel akcjami. Czym one są? Postaramy się to wytłumaczyć.

Istnieje wiele definicji akcji. Można więc powiedzieć, że akcje są to papiery wartościowe, które są jednostką własności kapitału. Właściciel firmy, może „podzielić” wartość swojej firmy na kawałki (akcje) i część z nich sprzedać na Giełdzie, aby pozyskać kapitał na inwestycje czy na inne cele. Kupując akcje, stajemy się więc niejako współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa. Mamy więc prawo do jego zarządzania (praktycznie tylko w momencie gdy mamy tych akcji bardzo dużo), a także do uzyskania dywidendy, jeśli firma wypracuje zysk.  

Akcje możemy klasyfikować wielu różnych zasad. I tak możemy rozróżnić:

Akcje imienne – prawo do jej posiadania ma tylko osoba lub firma, która wskazana jest w dokumencie akcji.

Akcje na okaziciela – prawo do takich akcji przysługuje każdemu, gdyż w dokumencie akcji nie ma informacji związanych z konkretną osobą.

Akcje gotówkowe – są wydawane w zamian za pieniądze, które wpłaca akcjonariusz.

Akcje aportowe – są wydawane w zamian za wkłady rzeczowe . Może to być np. nieruchomość.

Akcje zwykłe – każdy posiadacz takich akcji ma takie same prawa z niej wynikające.

Akcje uprzywilejowane – posiadacz takich akcji może mieć z tego tytułu pewne przywileje – pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy czy większy głos na Walnym Zgromadzeniu Firmy.

Akcje giełdowe może kupić praktycznie każdy. Wystarczy założyć rachunek maklerski i za jego pośrednictwem możemy dokonywać transakcji. Oczywiście jest to tylko teoria, albowiem w praktyce musimy posiadać jeszcze wystarczające zasoby finansowe i wiedzę, która pozwoli nam tak obracać akcjami, by na tym zarobić. A wcale nie jest to łatwe. Chociaż wydaje się to proste – musimy kupić akcje taniej i sprzedać je drożej. Jednakże na cenę akcji wpływa bardzo dużo czynników, na które zupełnie nie mamy wpływu. W związku z tym, ciężko jest określić czy ceny poszczególnych akcji będą rosnąć czy też spadać. Uważa się powszechnie, że handel akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych należy do najbardziej ryzykownych form inwestycji, na której zdecydowania większość „graczy” traci swoje pieniądze. Dlatego jeśli chcemy kupować i sprzedawać akcje zastanówmy się, czy jest to odpowiednia dla nas forma pomnażania naszych pieniędzy.

Ostatnio dodane artykuły przez Marcin (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.