13 czerwca, 2024

Czy warto inwestować w Obligacje

0

Inwestowanie wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Raz jest ono większe, raz mniejsze, ale zawsze występuje. Największa grupa ludzi inwestujących, zwłaszcza niewielkie kwoty, boi się utraty swoich pieniędzy i w związku z tym, szuka bezpiecznych rozwiązań, nawet kosztem mniejszych zysków. Jednym z  instrumentów które na leżą do grupy bezpiecznych są Obligacje. Czy warto w nie inwestować? Postaramy się to wytłumaczyć.

Obligacje są instrumentem finansowym, które mają charakter dłużny papierów wartościowych. Emitent obligacji zobowiązuje się, że spełni wszystkie zobowiązania względem obligatariuszy. Sprzedając Obligację, emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek, w zamian za pożyczenie środków pieniężnych. Obligacje dzieli się na kilka sposób. Ze względu na emitenta rozróżniamy Obligacje Skarbowe, które są emitowane przez Skarb Państwa, obligacje komunalne, emitowane przez gminy i obligacje sprzedawane przez przedsiębiorstwa. Możemy też obligacje podzielić na te o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu i obligacje indeksowane o zmiennym oprocentowaniu. Podziałów może być oczywiście więcej, ale te dwa powyższe spotykamy najczęściej.

Jak już wspominaliśmy, wielu inwestorów zwraca uwagę na ryzyko związane z inwestycją. Możemy powiedzieć jasno, że Obligacje Skarbowe , podobnie jak obligacje komunalne są bardzo bezpieczne. Ich gwarantem jest Skarb Państwa, a istnieje niewielkie ryzyko, że państwo zbankrutuje. Jednakże oznacza to, że nasze zyski nie będą zbyt wysokie. Należy jednak powiedzieć, że w przypadku Obligacji Skarbowych których termin wykupu jest długu, (5, 10 lat), oprocentowanie jest indeksowane i jest wyższe od inflacji. W związku z tym, nasze pieniądze nie tracą na wartości. Nieco większe ryzyko istnieje w przypadku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. Nie mamy w takim przypadku gwarancji, że emitent wykupi od nas posiadane przez nas papiery dłużne, a wtedy możemy stracić nasze zainwestowane środki. Jednakże zysk jaki możemy w przypadku takich Obligacji uzyskać jest wyższy.

Zastanówmy się więc czy warto inwestować w Obligacje? Na pewno jest to dobra opcja dla wszystkich tych, którzy chcą w bezpieczny sposób lokować swoje środki. Mówimy tu zwłaszcza o Obligacjach Skarbowych. Jeśli pieniądze zainwestujemy na dłuższy okres czasu, nie stracą one swojej wartości, gdyż oprocentowanie wypłacane przez Skarb Państwa będzie wyższe niż wysokość inflacji. Jednakże nie możemy spodziewać się tu jakichś spektakularnych zysków. Możemy je uzyskać, kupując obligacje emitowane przez firmy. Jednakże musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wiążą się one z większym ryzykiem. Dlatego zanim zdecydujemy się na taką inwestycję, musimy wszystko dokładnie przeanalizować, i zdecydować czy bardziej zależy nam na bezpieczeństwie inwestycji, czy na większym zysku.  

Marcin
Ostatnio dodane artykuły przez Marcin (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.