20 lipca, 2024

Z postępowaniem komorniczym wiąże się ryzyko zajęcia różnych elementów majątku rzeczowego, czyli ruchomości i nieruchomości. Przed rozpoczęciem faktycznych czynności, komornik musi jednak poinformować dłużnika o wszczęciu całego procesu. W postępowaniu tym nie jest możliwe zajęcie przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, a także tych niebędących własnością osoby zadłużonej. W praktyce nie zawsze da się jasno określić, które rzeczy ma prawo zabrać komornik.

Egzekucja komornicza

Komornik nie jest uprawniony do zajmowania rzeczy, które są faktyczną własnością dłużnika. Oznacza to, że może prowadzić egzekucję wyłącznie środków, ruchomości i nieruchomości należących do osoby zadłużonej. Komornik ma natomiast prawo wejścia do każdej nieruchomości, w której dłużnik aktualnie przebywa. W ramach takiej wizyty urzędnik określa, które ruchomości są własnością osoby zadłużonej. Niektóre rzeczy nie mogą być jednak zajęte przez komornika. Egzekucji komorniczej podlegają wyłącznie nieruchomości i ruchomości dłużnika, które nie są niezbędne do życia. W przypadku świadczeń pieniężnych, zajmowana jest pensja osoby zadłużonej w ustalonej wysokości. W przypadku umowy o pracę, komornik jest zobowiązany do pozostawienia na koncie maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia danej osoby. Egzekucji komorniczej podlega też renta lub emerytura, a konkretnie kwota wolna od potrąceń.

Ruchomości należące i nienależące do dłużnika

Komornik nie może zajmować rzeczy, które nie są faktyczną własnością dłużnika. W każdym przypadku konieczne jest udowodnienie, że wybrane ruchomości nie należą do osoby zadłużonej. Jeżeli w toku działań dany urzędnik zajmie przedmioty nie podlegające prawnej egzekucji, dłużnik ma możliwość złożenia skargi. Jej treść musi koncentrować się na zajęciu majątku osoby trzeciej. W takim przypadku odzyskanie zajętego majątku jest możliwe, jednak duże znaczenie ma szybka reakcja. Jeżeli zabrane przedmioty trafią na aukcję i zostaną sprzedane w ramach licytacji komorniczej, szanse ich zwrotu znacząco spadną. Na spłatę zobowiązania można skorzystać z pożyczki z komornikiem w domu klienta, które nie są dostępne w tradycyjnych bankach. Taka forma wsparcia finansowego udzielana jest przez firmy pozabankowe. Zależnie od instytucji, chwilówka z komornikiem może być przyznana na dość wysoką kwotę.

Rzeczy niepodlegające egzekucji

Przepisy zabezpieczają dłużników przed utratą środków do życia, dlatego wielu rzeczy komornik nie może zabierać z mieszkania. Dotyczy to przede wszystkim niezbędnych ubrań, zapasów żywności i opału czy sprzętów domowych niezbędnych na co dzień – np. pralki czy lodówki. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają też przedmioty przeznaczone do nauki. Decyzję w tym przypadku podejmuje komornik, jednak można złożyć do niej odwołanie. W przypadku świadczeń pieniężnych, konieczne jest też pozostawienie osobie zadłużonej zarobków w określonej wysokości, alimentów, świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń z opieki społecznej. Aby spłacić długi, wiele osób decyduje się na szybkie pożyczki z komornikiem i złym bikiem. W takiej sytuacji pożyczkobiorca nie jest sprawdzany w bazach dłużników, dzięki czemu ma większe szanse przyznania środków. Pożyczka z komornikiem od ręki udzielana jest przez internet. Proces weryfikacji następuje po podaniu numeru PESEL, bądź też jedynie okazaniu dowodu osobistego. Pożyczka dla zadłużonych z komornikiem wymaga też posiadania konta bankowego.

Proces zajmowania majątku

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, komornik może wejść do nieruchomości zamieszkiwanej przez osobę zadłużoną w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli w danym obiekcie znajduje się majątek dłużnika podlegający egzekucji komorniczej, urzędnik ma prawo się do niej dostać wyłącznie w ustawowo sprecyzowanych godzinach wizyty. Komornik może przyjść do osoby zadłużonej w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00 oraz w soboty o tych samych porach. Jeżeli czynności mają być przeprowadzone w innym czasie, konieczne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia od prezesa sądu rejonowego. Komornik nie może bez zgody dłużnika nachodzić go w miejscu pracy, bądź też informować o jego sytuacji osób trzecich.

Newtrader.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.