środa, 20.10.2021

Komisja Nadzoru Finansowego nie daje zgody na działalność Polskiego Banku Apeksowego SA

W dniu 27 listopada 2018 roku, Komisja Nadzoru Bankowego odmówiła wydania zezwolenia rozpoczęcie działalności bankowej przez Polski Bank Apeksowy SA. Jak czytamy w komunikacie:

„Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku„.

Bank może się od tej decyzji odwołać.

Polski Bank Apeksowy miał powstać na wniosek 56 banków spółdzielczych, a jego działalność miała ograniczać się do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych w nim banków spółdzielczych. Miał on zapewnić warunki do utrzymania płynności, miał pomagać w realizacji rozliczeń, w gospodarowaniu nadwyżek środków finansowych, a także w obsłudze prawnej. Nie miał więc to być bank, wykonujący typowe czynności bankowe, do których zaliczamy udzielanie kredytów czy przyjmowanie lokat od osób prywatnych.

Newtrader.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.