czwartek, 04.03.2021

Co to jest weksel

Na pewno każdy z nas słyszał określenie „weksel”. Ale nie do końca zdaje sobie sprawę, co to jest i do czego służy. A tymczasem jest to bardzo popularny papier wartościowy, który stanowi zabezpieczenie różnego rodzaju umów. W naszym kraju, na początku weksle były stosowane lokalnie. Ale już w roku 1775 został uchwalony dokument, który regulował zasady stosowania weksli w całym kraju. Obecnie podstawą prawną, która reguluje wszelkie sprawy związane z wekslami jest ustawa z 28 kwietnia 1936 roku „Prawo wekslowe”. Największą zaletą weksla jest fakt, że dzięki niemu możemy uzyskać szybko sądowy nakaz zapłaty. Znacznie ułatwia i przyspiesza to ewentualne spory, pomiędzy dwoma stronami umowy.

Jak już pisaliśmy weksel jest papierem wartościowym. Zobowiązuje on jedną ze stron umowy, do spłacenia określonej sumy (bez żadnych warunków). Co ważne weksle charakteryzują się bezwarunkowością. A więc nie jest on związany z innymi umowami.

Weksel mogą wystawiać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Prawo wekslowe dokładnie określa kto może podpisywać weksle, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyróżniamy dwa rodzaje weksli.

weksel własny – w tym wypadku, jego wystawca jest dłużnikiem i to właśnie on musi spłacić zobowiązanie

weksel trasowany (ciągniony) – w tym wypadku dłużnikiem jest osoba trzecia.

Nie ma określonego wzoru jak ma weksel wyglądać. Jednakże aby był on ważny, dokument musi zawierać w swoim tekście słowo „weksel” ( w takim języku w jakim go wystawiono). Ponadto w dokumencie musi być, polecenie zapłacenia określonej kwoty, nazwisko osoby która ma płacić, termin płatności, miejsce płatności, nazwisko osoby na rzecz której pieniądze mają być wypłacone, datę i miejsce wystawienia weksla i podpis jego wystawcy. Jeżeli na wekslu nie znajduje się data płatności, uznaje się że jest on płatny za okazaniem. Weksel może zawierać też tzw. klauzule wekslowe, które służą zabezpieczeniu się stron transakcji.

Spotykamy także jeden rodzaj weksla, który nie zawiera wszystkich elementów określanych przez prawo wekslowe. Mówimy tu o wekslu in blanco. Dlatego jest on powiązany z deklaracją wekslową. To właśnie w deklaracji określa się warunki, kiedy weksel będzie wypełniony, włącznie z sumą wekslową. Jeżeli weksel in blanco zostanie uzupełniony, staje się on wekslem zwykłym.

Do czego może służyć weksel? Otóż jest on bardzo często wystawiany jako zabezpieczenie pożyczki. Często stosuje się go także, gdy nabywca towaru, nie ma wystarczających środków by zapłacić za całe zamówienie. Dzięki niemu, o wiele łatwiej można odzyskać pieniądze, jeśli jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.