Ileż to razy w naszym życiu korzystaliśmy z bankomatów? Dziesiątki, a może już i setki.