piątek, 09.12.2022

Giełda Papierów Wartościowych – podstawowe pojęcia

Chyba każdy z nas słyszał o Giełdzie Papierów Wartościowych. Na pewno wiele osób “grało” już na niej, by w ten sposób zainwestować swoje pieniądze. Ale wiele ludzi nie zna nawet podstawowych pojęć związanych z Giełdą. Dlatego też w tym tekście postaramy się wyjaśnić niektóre z haseł, z którymi spotykamy się w “giełdowym światku”, co może skłoni kogoś do głębszego zainteresowania się tym tematem.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) – rynek, na którym notowane są różne instrumenty finansowe.Za pośrednictwem Giełdy możemy je kupować lub sprzedawać, dzięki czemu możemy zarabiać, pod warunkiem że będziemy podejmować prawidłowe decyzje. 

Akcja – mała część firmy, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli mamy je w swoim portfelu, stajemy się jej udziałowcem. Możemy je oczywiście w każdej chwili odsprzedać, by odzyskać zainwestowane pieniądze (czasem tylko część). Akcje nie mają postaci materialnej – są po prostu zapisami na naszym koncie maklerskim. 

Dywidenda – część zysku firmy notowanej na GPW, który jest wypłacany posiadaczom akcji. O tym czy będzie wypłacona czy też nie, decyduje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy danej firmy. 

Biuro maklerskie – instytucja w której prowadzi się rachunki maklerskie. Biuro przyjmuje zlecenia, rozlicza je itp.

Bessa – okres na Giełdzie, w którym większość akcji traci na swojej wartości. Często mówimy wtedy o tzw “rynku niedźwiedzia”. Akcjonariusze w czasie bessy częściej sprzedają swoje akcje, niż kupują nowe. 

Hossa – okres na Giełdzie, w którym większość akcji zyskuje na wartości. Mówimy wtedy o tzw “rynku byka”. Akcje w tym czasie są chętnie kupowane, dlatego ich cena rośnie. 

Spread – różnica pomiędzy zleceniem które miało najwyższą cenę a zleceniem, które cenę miało najniższą. 

Prospekt emisyjny – dokument który musi zostać przygotowany przez każdą firmę, która chce wejść na GPW. Są w nim zawarte najważniejsze informacje o firmie, które mają pomóc ewentualnym kupcom w podjęciu decyzji o zakupie akcji. 

Kapitalizacja firmy – wartość wszystkich akcji spółki, wyliczona według ostatniego kursu ich akcji.  

Indeksy Giełdowe – wskaźniki, których wartość jest uzależniona od cen wszystkich lub tylko wybranych grup spółek. Są one tworzone by lepiej zanalizować sytuację na GPW. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mamy kilka głównych indeksów. Oto one:

WIG – składają się na niego wszystkie spółki, jakie są notowane na GPW

WIG 20 – składa się na niego 20 największych spółek notowanych na Giełdzie

mWIG40 – składa się na niego 40 spółek o średniej wielkości

TechWIG – składają się na niego spółki z sektora teleinformatycznego

Oczywiście podane powyżej pojęcia związane z GPW, to tylko niewielka część z jakimi możemy spotkać się na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest ich o wiele więcej i co ważne, każdy kto chce zarabiać na Giełdzie musi je znać. Jeżeli więc zdecydujemy się na zakup akcji i na handel nimi, musimy na temat GPW jak najwięcej czytać, oglądać czy nawet uczyć się handlowania na kontach DEMO. Nie można bowiem wchodzić na ten rynek bez odpowiedniej wiedzy, gdyż szybko stracimy nasze pieniądze. Giełda jest to bowiem bardzo ryzykowny sposób inwestowania.  

Ostatnio dodane artykuły przez Marcin (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.