piątek, 09.12.2022

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

ryzyko inwestycyjne

Każda osoba która ma wolne środki finansowe i chce je w jakiś sposób zainwestować, nigdy do końca nie wie, czy inwestycja się powiedzie czy też nie. I to bez względu na to czy zakładamy firmę, kupujemy akcje, czy też chcemy kupić nieruchomość aby ją wynajmować. Ta niepewność związana z przyszłością zainwestowanych pieniędzy to ryzyko inwestycyjne. Wynika to z faktu, że zarówno osoba która prowadzi własny biznes, jak i indywidualny inwestor inwestujący pieniądze w różne produkty finansowe nigdy do końca nie wie czy jego decyzje były prawidłowe i czy przyniosą skutek zgodny z oczekiwaniem. Można więc osiągnąć zyski większe niż przewidywaliśmy, ale niestety możemy utracić część lub nawet całość zainwestowanej kwoty.

Na ryzyko inwestycyjne składa się wiele czynników. Możemy wymienić tutaj:

  • Ryzyko polityczne – jest ono związane z sytuacjami, które mogą destabilizować sytuację polityczną w danym kraju, co z kolei często przekłada się na sytuację ekonomiczną która ma bezpośredni wpływ na naszą inwestycje.
  • Ryzyko stopy procentowej –  jest ono związane ze zmianą stóp procentowych w danym kraju, co wpływa na wiele instrumentów finansowych. Najbardziej wpływają one np na obligacje czy na oprocentowanie lokat.
  • Ryzyko inflacji – jest ono związane z obniżaniem się osiąganych zysków ze względu na zwiększające się koszty życia. Oznacza to, że na skutek inflacji nasz realny zysk rok do roku może być niższy, pomimo podobnego wyniku księgowego.
  • Ryzyko kredytowe – mamy z nim do czynienia gdy jedna ze stron umowy nie może uregulować swoich zobowiązań na rzecz drugiej strony.
  • Ryzyko płynności – jest ono związane z brakiem możliwości zakupu jakiegoś instrumentu, co może mieć duży wpływ na jego cenę rynkową.
  • Ryzyko kursu walutowego – jest związane z ciągłą zmianą kursów poszczególnych walut. Związane jest zwłaszcza z osobami inwestującymi na rynku FOREX lub też prowadzącymi współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Oczywiście każda osoba inwestująca w różny sposób swoje środki spotyka na swojej drodze o wiele więcej ryzyk. I nigdy do końca nie da się ich wyeliminować. Oczywiście możemy wybrać takie instrumenty inwestycyjne, które są obarczone bardzo małym ryzykiem, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zyski z nich często są minimalne. Aby ryzyko minimalizować, musimy podejmować jak najlepsze decyzje inwestycyjne, a do tego niezbędna jest wiedza, doświadczenie i odrobina szczęścia, którego potrzebuje każdy inwestor.

Newtrader.pl
Ostatnio dodane artykuły przez Newtrader.pl (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj link do swojej strony w zamian za wartościowy komentarz dzięki usłudze CommentLuv.